Speciální akce 

Kybernetická bezpečnost  - Agenda eCYS


DAS - Agenda eCYS - analýza rizik

Základní nástroj kybernetické bezpečnosti

Jak sledujete a evidujete události, incidenty, neshody a rizika v oblasti bezpečnosti?

Máte pod kontrolou vaše data a jejich zabezpečení?

Na jaké trendy, výzvy a vývoj by měli být vaši uživatelé i administrátoři připraveni?

Potřebujete oblast kybernetické bezpečnosti jednoduše plánovat, řídit a hodnotit?

Zajímají vás moderní možnosti automatizace a digitalizace?

Pro řízení a správu dat z oblasti kybernetické bezpečnosti nabízíme jednoduchý nástroj, který vám umožní na jednom místě přehledně evidovat údaje dále popsaných procesů. 


Agenda eCYS zahrnuje následující funkce

Katalog hrozeb

Definice možných hrozeb
Definováno pro různé organizace

Katalog informačních aktiv

Seznam Primárních aktiv
Seznamy Podpůrných aktiv

Rizika ISMS

Automatické generování rizik na základě hrozeb a informačních aktiv
Kategorizace rizik dle metodiky ZKB
Přehled stavu rizika — výchozí, aktuální, cílový

Revize - změna stavu rizik

Evidence změn ohodnocení rizik s kompletní historií

Akční plán

Akční plán úkolů směřující k minimalizaci rizik

Audity, neshody a opatření

Evidence bezpečnostních událostí a incidentů
Evidenci auditů a neshod z auditů 

Modul vzdělávání pro oblast ISMS

Systém vzdělání pro oblast kybernetické bezpečnosti

Modul změnového řízení

Žádost o další informace

V případě zájmu o tento produkt nás neváhejte kontaktovat

Sídlo společnosti
DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Adresa Praha
City Empiria
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4 - Nusle

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2022 DATRON, a. s. | datron.cz