Správa mobilních zařízení


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

Správa mobilních zařízení

Správa mobilních zařízeních poskytuje pokročilé nástroje pro správu zařízení a politik na iOS, Android, Symbian, Windows Mobile a dalších ActiveSync zařízeních – vše prostřednictvím jediné administrativní konzole. Tato správa řeší veškeré problémy, které administrátoři a manažeři musí řešit, včetně BYOD (bring your own device), zabezpečení, správy aplikací, správy hardwaru a softwaru, shody s předpisy a další.

 • Setkáváte se s požadavky používat ve vaší organizaci různé typy moderních koncových zařízení s různými operačními systémy?
 • Umožňuje vaše IT infrastruktura jednoduché začlenění takových typů zařízení (i osobních) a podporuje tak požadavky manažerů, mobilních uživatelů a mladých progresivních zaměstnanců?
 • Je řešení této problematiky pro vás „černou můrou” z pohledu nároků na nestandardní práce a bezpečnostní rizika nebo v ní spatřujete příležitost, jak přinést do organizace úspory a zvýšit konkurenceschopnost či efektivitu?

 Používání mobilních zařízení ve firemním prostředí představuje minci o dvou stranách.

 • Na jednu stranu přináší výhody v efektivitě výkonu, nasazování nových technologií.
 • Na straně druhé jde o významný zásah do tradičních struktur firemní informační bezpečnosti a jde tak o jistý druh evoluce v chápání informační bezpečnosti jako celku.

 Vzdálené vymazání zařízení

 • Opravdu klíčová je možnost vzdáleně vymazat podniková data.
 • Pro správu mobilních zařízení vlastněných zaměstnanci to zahrnuje i možnost částečného vymazání, kdy jsou na zařízení ponechána uživatelova soukromá data.
 • To se využívá zejména při ukončení pracovního poměru zaměstnance. U podnikových mobilních zařízení to ale takovou roli nehraje, v případě potřeby se vymažou v mobilním zařízení veškerá data.

 Bezpečnostní pravidla a politiky

 • Základní bezpečnostní pravidla by se měla týkat uzamykání zařízení a vyžadování hesla pro jeho odemknutí.
 • Měla by zahrnovat komplexnost hesla a pamatovat na změnu po uplynutí jeho životnosti.
 • Důležité je samo uzamykaní zařízení při nečinnosti a případné vymazání dat po několika nezdařených přístupech.
 • Bezpečnostní politiky by měly dále vyžadovat kryptování vnitřní i externí paměti, ochranu specifických dat, konfiguraci služeb VPN, omezený přístup k systémovým funkcím, jako je například instalace aplikací nebo konfigurace funkcí samotného mobilního operačního systému.

Nastavení mobilních zařízení

 • Podnikové IT potřebuje zajistit úvodní provozní nastavení mobilních zařízení, nainstalovat bezpečnostní certifikáty, připojit uživatelské účty k podnikové poště a k dalším interním zdrojům v podnikové síti.