Synchronizace a správa identit


Kontakt:

Aktuálně

Setkání uživatelů d.learningu

rádi bychom Vás pozvali na „Setkání uživatelů d.learningu“ které se koná 12. a 19. března.

…celý článek

XXVIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Přerově

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Přerově, které proběhlo 14. - 16. září 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení a produkty od naší firmy.

…celý článek

XXVII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Praze

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Praze, které proběhlo 11. - 13. května 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení z naší nabídky.

…celý článek


<< >>

Co znamená Identity Management

Každý uživatel - každá fyzická osoba používající IT infrastrukturu - musí mít v rámci jednotlivých informačních systémů vytvořen svůj virtuální účet. Tento účet, kromě toho, že pro dotyčného znamená povinnost pamatovat si uživatelské jméno a heslo, případně neztratit čipovou kartu, obsahuje mnoho důležitých informací o konkrétní osobě. Mezi ty nejpodstatnější patří oprávnění, tedy seznam, co daná osoba s určitým informačním systémem a daty může, a co naopak nemůže provádět. Správné nastavení oprávnění a dalších údajů u všech používaných informačních systémů je klíčové pro zajištění schopnosti každého zaměstnance pracovat na úkolech, k nimž je sjednán. Zároveň eliminuje možnosti, že by svým působením mohl firmu, ať už záměrně, nebo v důsledku omylu či nedbalosti, poškodit.

 

 Hlavními přínosy Identity Managementu jsou:        

 •  Jednotný systém identit postavený na centrálním úložišti identit
 • Možnost využívání jednotného uživatelského jména ve všech v aplikacích
 • Možnost řízené synchronizace hesel mezi centrálním úložištěm a aplikacemi
 • Umožnit uživatelům získat nebo změnit jejich hesla pomoci samoobslužných webových funkcí
 • Dostávat upozorněni v případech přiděleni nepřiměřeného přístupu
 • Vytvářet a uplatňovat silné politiky pro hesla s platnosti v celém systému
 • Zodpovědnost za správnost identit přenesená na zdroj identit—většinou personální systémy
 • Možnost zavedení životního cyklu identit
 • Automatizovat komplexní procesy obsluhy s cílem poskytovat okamžitý přistup ke zdrojům
 • Zavedení procesního řízení identit
 • Zavedení tzv. Centrální identity
 • Během implementace vyčištění datového fondu identit
 • Snížení bezpečnostních rizik
 • Komplexní audit operací s identitou
 • Dynamický systém pro správu identit, který je možné v čase rozšiřovat za chodu na základě nových požadavků na aplikace, výměny aplikací apod.