Informační systém DAS


Kontakt:

Aktuálně

Setkání uživatelů d.learningu

rádi bychom Vás pozvali na „Setkání uživatelů d.learningu“ které se koná 12. a 19. března.

…celý článek

XXVIII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Přerově

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Přerově, které proběhlo 14. - 16. září 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení a produkty od naší firmy.

…celý článek

XXVII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Praze

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Praze, které proběhlo 11. - 13. května 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení z naší nabídky.

…celý článek


<< >>

DAS (DATRON Applications System)Ekonomicky efektivní vzděláváníDAS
je softwarová aplikace, která pokrývá všechny standardní potřeby organizace z hlediska řízení. Obsahuje manažerské nástroje pro vyhodnocování, plánování, měření hodnot ukazatelů, sběr dat z externích zdrojů a datovou integraci. DAS je v prvé řadě zaměřen na potřeby hlavních činností (core businessu) a řízení ekonomické efektivnosti organizace.

DAS staví na 1.místo podporu hlavních procesů organizace a jejich efektivnost. Vzhledem k tomu, že aktuální stav legislativy se stále více rozchází s potřebami ekonomicky efektivního fungování, je stále obtížnější řídit organizaci pomocí nástrojů respektujících platnou legislativu. Organizace, aby ekonomicky přežila, musí fungovat efektivně a pak a je schopna dostát legislativě. DAS je nástroj, který lze nasadit velmi jednoduše a rychle. S jeho pomocí si můžete uvědomit fungování organizace a dostat pod kontrolu její další rozvoj.

Kontrola nad rozvojem organizace

Postupné získání kontroly nad rozvojem organizace:


  • měření hodnot hlavních ukazatelů ve srovnání plán, skutečnost, finance
  • změny a inovace - zaměstnanci, informovanost, vzdělávání
  • procesy a jejich řízení
  • zákazníci a přidaná hodnota


Architektura DAS je otevřená koncepce nástěnek (portálů), jejich obsahu a nástrojů pro administraci a tvorbu, umoňuje jeho snadnou parametrizaci, přizpůsobení a rozvoj. DAS využívá zavedené a vyzkoušené ICT technologie jako jsou SQL databáze, adresářové služby, vizualizační technologie, ASP.NET a PHP5 vývojové prostředí, třívrstvou architekturu s aplikačním serverem a tenkým klientem. DAS je vystavěn nad aplikačním jádrem d.process.