Zakázková výroba el. kurzů


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

reklamní banner:

 

d.kurzy - výroba zakázkových elektronických kurzů

Z naší praxe vyplývá, že jakákoli vzdělávací akce je maximálně efektivní, pokud je připravena na míru a přesně dle požadavků koncového zákazníka.
Problematika, zaměření a hlavně filosofie práce každé společnosti je unikátní,
proto i elektronické kurzy připravujeme po vzájemné dohodě.

Elektronické kurzy připravujeme v plné součinnosti se zákazníkem. Všechny kroky výroby jsou vždy konzultovány a schvalovány zadavatelem
- vše je pod Vaší kontrolou.

 

Samotná výroba probíhá ve 3 krocích:

1. krok – vstupní analýza a zadání

První setkání a základní definice zadání ze strany zákazníka. Vydefinování potřeb a účelu kurzu, jeho délky a výukových prvků (textu, grafické podoby, testů, dotazníků, obrázků, videosekvencí, audio komentářů a dalších…)
Na místě je stanovena časová náročnost výroby kurzu a z toho vyplývající cenová nabídka. Ta je závazně stanovena jako maximální a nepřekročitelná.

2. krok - připomínky a dopracování

S koordinátorem na straně zákazníka upravíme a případně dopracujeme elektronický kurz. Budeme detailně řešit grafickou podobu Vašeho kurzu. Používání videí, obrázku, obecné grafiky, potřebných log, apod. Déle členění na logické kapitoly, časový harmonogram kurzu nebo rozložení testů a cvičení. Možnost testů a procvičování během výuky. Nastavíme například požadované procento úspěšnosti, počet možných opakování testu, apod.

3. krok – předání a akceptace

Finální podoba kurzu a jeho předání. Následuje rutinní provoz. Elektronické kurzy je možné kdykoli rozšířit nebo upgradovat. Kurz je předán jako „hotový výrobek“ bez nutnosti dalších licenčních nákladů 


Zašlete nám podklady v elektronické podobě - ZDARMA Vám připravíme demo ukázku Všeho kurzu!  skoleni@datron.cz

 

Vybrané reference test

SAZKA, a.s.: kurzem byla řešena problematika zaškolení několika tisíc osob obsluhujících terminály SAZKA

TRW automotive: v rámci projektu ESF kurzy softskills „zpětná vazba“ a „prevence stresu“

Hennlich Industrietechnik, spol. s r. o.: kurz firemních pravidel a prezentace pro nové zaměstnance společnosti