Ukázkové příklady


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

Vybrané ukázkové příklady Kancelářského systému

Jednotný úkolový systém - Že lze pomocí MS Outlook úkolovat sebe, své kolegy, nebo podřízené pravděpodobně umíte, ale víte jak realizovat úkolování skrz celou firmu ? Mít pak pod kontrolou úkoly a úkolování ostatních členů Vašeho týmu?
TIP: Pověřená osoba vkládá úkoly ostatním zaměstnancům a management může kontrolovat jejich plnění.

Sdílení kalendářů – Time management. Jak zobrazit kalendář ostatních umíte, ale jaká oprávnění pro něho nastavit? Měl bych kolegům poskytnout detaily svého diáře, a jaké to má pro mě přínosy? Jsou pro toto stanovena jednotná pravidla?
TIP: Aktivity mimo organizaci plánujte se samostatným časem na cestě. To pomáhám zejména Vašim kolegům. A pokud se zdržíte, mějte možnost on-line aktualizace vašeho kalendáře.

Rezervování zdrojů a prostředků - Rezervujete si zasedací místnost, dataprojektor, nebo například služební automobil emailovou zprávou, nebo telefonicky? I to lze elegantně řešit plánováním v kalendáři MS Outlook.
TIP: Tyto "zdroje" reagují automaticky. Nedochází tak k jejich přetížení a rezervačním kolizím místností, aut a podobně.

Správa elektronické pošty a její archivace - Víte, že v doručené poště by měli být jen nevyřízené položky a vyřízené je třeba přesunout jinam? Je k tomu ale efektivně nastavena archivace? Dokáží Vaši kolegové tento archiv jednotně použít?
TIP: Naučte se položky (emaily) trvale odstraňovat. Vyřízené položky přesouvat do "vyřízené" pošty. Z položek čekajících na vyřízení vytvořit úkoly nebo akce v kalendáři.

Sdílení dokumentů - Používáte Veřejné složky v MS Outlook, sdílené adresáře nebo umístění na portálu SharePoint? Poznáte aktuální verzi dokumentu a dokážete ji sledovat? Jak zajistit vždy aktuální verzi nabídky, produktového listu a podobně.