Vzdělávání


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - POVEZ II

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) navazuje na předchozí projekty, které jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců.

Vzdělávací středisko DATRON, a.s. realizovalo mnoho těchto projektů a má s nimi bohaté zkušenosti jako externí vzdělávací zařízení zajišťující školení v oblasti ITC počítačové gramotnosti.

Ideální službou pro tento projekt je náš systém KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Více informací zde >>

Cíl projektu:

Projekt umožňuje vybraným zaměstnavatelům a OSVČ získat finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavatelům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • specifické vzdělávání zaměstnanců (kvalifikace, která je nepřenositelná nebo přenositelná v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů)
 • obecné vzdělávání zaměstnanců (kvalifikace ve větší míře přenositelná do jiných podniků nebo prac. oborů)

Cílová skupina:

 • zaměstnanci (s pracovní smlouvou; nelze DPP a DPČ)
 • potenciálně noví zaměstnanci (s předpokladem, že se v rámci projektu stanou zaměstnanci společnosti, musí být v době vyúčtování doloženo pracovní smlouvou)

Způsobilé výdaje:

 • úhrada mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávací aktivitě (max. 29 700 Kč „superhrubá mzda“ / měsíc / 1 zaměstnanec)
 • úhrada nákladů na vzdělávací aktivitu (max. 85 %)

Forma a výše podpory:

 • podpora v rámci de minimis (až 100 % ze způsobilých výdajů) nebo blokové výjimky (max. 70 % ze způsobilých výdajů)
 • podpora je vyplácena zpětně po schválení vyúčtování od Úřadu práce
 • žadatel může požádat o úhradu mzdových nákladů a vzdělávacích aktivit nebo jen o úhradu nákladů na vzdělávací aktivity
 • v případě úhrady nákladů na vzdělávací aktivity je nutná spoluúčast žadatele ve výši 15 %
 • v průměru lze žadateli proplatit 500 000 Kč/měsíc (mzdy + vzdělávací aktivita)

Vhodný žadatel:

 • zaměstnavatelé (včetně OSVČ se zaměstnanci)
 • OSVČ bez zaměstnanců

Podmínky:

 • podporované území - všechny regiony mimo hl. města Prahy (pražské pobočky jsou také vyloučeny)
 • jsou podporované všechny CZ-NACE
 • nutné doložit bezdlužnosti (celní úřad, finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • žadateli nesmí být v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
 • žádost se předkládá k místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR či k jejímu delegovanému kontaktnímu pracovišti (místní příslušnost je určena místem výkonu práce – provozovnou)
 • pokud je OSVČ bez zaměstnanců, může žádat pouze o příspěvek na úhradu vzdělávací aktivity
 • externí vzdělávací zařízení: před podáním žádosti provést průzkum trhu a přiložit cenové nabídky, nutné provést výběr dodavatele dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Obecnou částí Pravidel pro žadatele a příjemce v OP Z
 • interní lektor: praxe min. 3 roky, pracovní smlouva u žadatele, úhrada nákladů max. 230 Kč/hod

Zaměření vzdělávání:

 • další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání (například v ITC dovednostech)
 • další profesní vzdělávání v neakreditovaných programech
 • vzdělávání musí probíhat prezenční formou
 • vzdělávací aktivita může trvat max. 18 měsícůreklamní banner: