Komplexní vzdělávání


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

Komplexní vzdělávání

Komplexní vzdělávání je řešení pro zvýšení a udržení digitální (ICT) gramotnosti v každodenní praxi. S využitím moderních prostředků pro Vás sestavíme a zrealizujeme ucelený vzdělávací program, který zásadním způsobem zefektivní práci Vašich zaměstnanců a jejich využívání informačních technologií.

V rámci střednědobé smlouvy na Komplexní vzdělávání Vám zajistíme trvalou péči, servis, naše znalosti a zkušenosti v oblasti praktického využívání ICT. Zároveň získáte finanční výhodu oproti běžné nabídce vzdělávacích aktivit.

Přineseme nejmodernější trendy a inspirujeme Vás i Vaše manažery k rozvoji a stabilizaci zaměstnanců na všech úrovních ICT gramotnosti.


Základní prvky Komplexního vzděláváni

Audit znalostí

Zjistíme úroveň znalostí a způsob práce vašich pracovníků. Definujeme potřebu jednotlivých profesí nebo pracovních rolí. Doporučíme další postup.

 • Elektronické dotazníky znalostí. 
 • Praktické testy dovedností. 
 • Osobní konzultace s posluchači.
   

Specifikace potřeb a možností

Doporučíme konkrétní obsah, formu i délku vzdělávání pro jednotlivé skupiny a pracovní role pro dosažení potřebné úrovně digitální gramotnosti.

 • Variabilní obsah a intenzita vzdělávání pro management, výrobu, asistenty... 
 • Navržení a schválení cílů vzdělávání.
   

Navržení harmonogramu a formy

Navrhneme střednědobý vzdělávací plán podle Vašich provozním možností a potřeb. Variabilnost délky kurzů s využitím Mobilních učeben v kombinaci s e.learningem.

 • Dynamicky sestavený harmonogram respektující provozní možnosti (1/2 denní školení a podobně).
 • Optimálně navržená forma výuky s ohledem na časové možnosti (prezenční kurzy, webinář, e.learning)
 • Důraz na maximální efektivitu.
   

Vzdělávání a poradenství

Zrealizujeme kurzy, konzultace, workshopy. Naučíme Vás nejefektivnější postupy a styly práce. Vysvětlíme jejich význam a využití v praxi.

 • Umíme školit to podstatné a aktuální. 
 • Dovednosti Vás skutečně naučíme (je rozdíl mezi slovy naučit a vysvětlit). 
 • Máme více jak 20 let praxe.
   

Měření efektivity vzdělávání

Změříme efektivitu vzdělávání. Připravíme závěrečnou zprávu s případným návrhem kroků k dalšímu zlepšení.

 • Opakujete ve firmě stejné kurzy pro stejné osoby? 
 • To není třeba, pokud znalosti správně zafixujete s využitím moderních nástrojů.
   

Podpora trvalého rozvoje

Zajistíme trvalý rozvoj Vašich zaměstnanců moderním způsobem dalšího vzdělávání. Možnost využití nejen pro ICT vzdělávání.

 • Stálá podpora formou elektronických kurzů. 
 • Jednoduché řízení dalšího rozvoje e.learningovou aplikací. 
 • Systém opakování a testování.
 

Zaujali jsme Vás a chcete získat více informací? Napište nám.

jméno * email * společnost
další
sdělení
 
 
 


reklamní banner: