Produkty


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

Vzdělávací systém d.learning

DAS d.learning je jeden ze sedmi samostatných modulů systému DAS (DATRON Aplication System). 

d.learning - je aplikace, která spojuje funkce klasického LMS systému s nástroji pro plánování, evidenci a řízení vzdělávání v prezenční i elektronické formě.

d.learning je moderní softwarový systém určený do prostředí komerčních firem i organizací veřejné správy.

d.learning zahrnuje funkce pro seznamování, vzdělávání, testování a zpětnou vazbu (dotazníky). Lze využít v oblastech vzdělávání, auditů, řízení administrativy projektů, hodnocení, rozvoje lidských zdrojů a podobně.

E-learning kdekolivd.learning podporuje vše výše uvedené ve formě prezenční (osobní účast), distanční (elektronické) i kombinované. Obsahuje nástroje pro podporu tvorby obsahu (dokument, kurz, test, dotazník, certifikát), nástroje pro podporu evidencí, reportů a statistik a nástroje pro plánování a řízení vzdělávacích akcí.

Personalista, spravující d.learning a řídící firemní procesy spojené se vzděláváním, jednoduše vidí finanční nákladnost každé akce i celku. Porovnáním požadavků a skutečnosti dokáže automaticky generovat plán vzdělávacích akcí pro celou organizaci.
Může využít nástrojů pro dotazníkové akce, proces prokazatelného seznámení nebo zjišťuje úroveň jakýchkoli znalostí. Zároveň může spravovat organizační struktury zaměstnanců, jejich pracovních rolí nebo kvalifikačních požadavků.
Sám pak může vytvořit katalogy různých produktů a to nejen vzdělávacích. To vše kontroluje v přehledných strukturách a statistikách s možností importů do jiných IS.

d.learning je „živý“ produkt, který je neustále doplňován novou funkčností a reaguje na nové trendy ve vzdělávacím procesu nebo podněty uživatelů.


 navštivte webové stránky produktu www.dlearning.cz

Produktový leták ke stažení ZDE