Produkty


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

Agendová řada MS 

Agendová řada MS (manažerský systém), je primárně zaměřena na uživatele z veřejné správy, se zacílením na podporu výkonu místní samosprávy cestou její elektronizace. Manažerské systémy MS tak pokrývají dosud opomíjené, leč důležité oblasti a procesy působnosti obcí, krajů a jejich organizací. 

Aktuálně nabízené agendy řady MS:

MS eSTER (elektronická Strategie Rozvoje)

Chcete elektronizovat strategický plán rozvoje? Chcete mít přehled nad naplňováním jednotlivých oblastí, cílů a indikátorů? Chcete mít jasné vazby projektů a záměrů na strategii obce/organizace? 

Pro to je tu MS eSTER.

MS Grant (řízení rozvojových potřeb a rozvojových projektů)

Realizujete projekty z ESF, státní grantová schémata a podobně? Chybí Vám přehledy a evidence, které elektronické nástroje poskytovatelů dotací postrádají? Chcete umožnit práci různých odborů a týmů na jednom projektu? 

Zeptejte se nás na MS Grant.


MS eSVEM (elektronizace správy veřejného majetku)

Realizujete investiční akce, opravy a údržbu veřejného majetku? Chcete mít přehled nad podněty občanů, probíhajícími stavebními projekty? Chcete být upozorňováni na blížící se termíny konců záručních dob? 

Tyto potřeby naplňuje právě MS eSVEM.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpoví a systémy předvedou produktoví manažeři z naší partnerské sítě:

Jiří Pilný pilny@portasys.cz

Michal Vereščák verescak@portasys.cz

 

Další agendy řady MS, které jsou aktuálně ve vývoji:

MS GDPR (správa a řízení agendy GDPR)

Agenda bude obsahovat – evidenci osobních údajů, jejich vyhodnocení a zdůvodnění potřebnosti. Dále pak plán řízení dat, kategorizaci dle rizikovosti a další.


MS SECURE (správa a řízení informační bezpečnosti organizace)

Agenda bude obsahovat – evidenci a hodnocení bezpečnostních rizik, plán a zápisy z provedení auditů, evidence bezpečnostních incidentů a další.